Ymweliad a Sain Ffagan

Mae gan y ty yma do gwellt. Bwthyn yw'r enw iawn ar y ty.

Mae'r waliau wedi cael eu paentio yn wyn gyda calch. Enw ar hyn yw 'gwyngalchu'.

Dim ond 2 ystafell oedd yn y ty yma. Mae e'n hen iawn iawn.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17